Home » Portfolio » Wydarzenia specjalne » Koniec szabatu na Kazimierzu

 

Z końcem szabatu rozpoczęła się krakowska Noc Synagog. W tym roku wsparcie techniczne zapewniliśmy w Synagodze Tempel, gdzie odbywał się koncert oraz w Synagodze Wysokiej, gdzie wyświetlana była projekcja ukazująca żydowskie dziedzictwo kulturowe.

 

Event: Noc Synagog 2014
Klient: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego
Data i miejsce: Czerwiec 2014, Kraków
Zakres prac: technika multimedialna

Galeria