IV Europejski Kongres Samorządów

Podczas IV Europejskiego Kongresu Samorządów został zrealizowany zróżnicowany program, na który składało się pięć ścieżek tematycznych, obejmujących ponad 60 wydarzeń: bloków programowych, raportów, paneli, warsztatów, wykładów, prezentacji oraz uroczystą galę.

Wzięło w nim udział ponad 2000 osób – liderów samorządowych oraz elit regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów z krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

Dokumentacja fotograficzna: archiwum UMK.

Event: IV Europejski Kongres Samorządów

Data i miejsce: 26–27 kwietnia 2018 roku, ICE Kraków

Zakres prac: technika multimedialna, produkcja