Home » Sprzęt » Processing obrazu » Matryca VGA - VP-4x4K

VP-4x4K jest wysokiej jakości przełącznikiem matrycowym sygnałów VGA, z rozdzielczością przekraczającą UXGA, i niesymetrycznym sygnałem stereo audio. Jednostka jest w stanie przełączyć każdy lub wszystkie wejścia do każdego lub wszystkich wyjść równocześnie.