XX Forum Ekonomiczne

Wyjątkowe, bo jubileuszowe XX Forum Ekonomiczne – spotkanie najważniejszych przywódców europejskich państw, premierów i dziennikarzy i … jeden z pierwszych mappingów w Polsce, zrealizowany na fasadzie Starego Domu Zdrojowego w Krynicy Zdrój.

Klient: Miasto Kraków
Projekt: XX Forum Ekonomiczne
Czas i miejsce realizacji: wrzesień 2010, Krynica Zdrój
Budynek: Stary Dom Zdrojowy